ملک ها

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا لوکس ساحلی

7,500.000 تومان
5 تخت 4 حمام 900 متر
7,500.000 تومان
5 تخت 4 حمام 900 متر

دانیال سمامی نمایندگی تست 7

6 سال
6 سال

ویلا لوکس با استخر برای فروش

9,000.000 تومان
5 تخت 3 حمام 2000 متر

دانیال سمامی نمایندگی تست 7

9,000.000 تومان
5 تخت 3 حمام 2000 متر

ویلا لوکس برای فروش

رشت - گلسار - بلوار سمیه

1,200,000.000 تومان
5 تخت 4 حمام 800 متر
1,200,000.000 تومان
5 تخت 4 حمام 800 متر

خانه ویلایی بزرگ و شیک

مازندران - آمل - خیابان شهرداری

3,800,000.000 تومان
9 تخت 10 حمام 4000 متر
3,800,000.000 تومان
20,000.000 تومان / mo
9 تخت 10 حمام 4000 متر

مهرداد داوودی نمایندگی تست 5

6 سال
6 سال

ویلا با استخر برای اجاره

6,000.000 تومان
4 تخت 5 حمام 1200 متر

مهرداد داوودی نمایندگی تست 5

6,000.000 تومان
4 تخت 5 حمام 1200 متر

رضا سنایی نمایندگی تست 8

6 سال
6 سال

خانه ویلایی در بهترین جای شهر

80,000.000 تومان
5 تخت 3 حمام 1300 متر

رضا سنایی نمایندگی تست 8

80,000.000 تومان
5 تخت 3 حمام 1300 متر